تبلیغات
اس ام اس های عاشقانه - اس ام اس های عاشقانه (8)

اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه اس ام اس های عاشقانه (8)

عكس و مدل لباس

اس ام اس های عاشقانه (8)

اس ام اس های عاشقانه اس ام اس

در فراغت این دل من پیر شد ، بله ای گو این دلم تبخیر شد ، بر سرم دستی کشید آرام گفت ، باز طفلک قرصهایش دیرشد .برای لذت بردن از زندگی ، باید احمق بود . (شکسپیر)


بودنت هدیه ای است برای قلب کوچکم و آرزوی من شادی دل دریایی توست .


وقتی دلت تنگ شد وقتی چشمانت تر شد وقتی دیگه نبود کسی یه امید یه همنفسی بدون که هست اینجا کسی که تو واسش همه کسی .


تو آسمون چشمات چه عاشقانه مردم ، اشک چشماتو دیدم اینجوری دل سپردم .


گفتم : ز سرنوشت بیندیش و آسمان ، گفتی : غمین مباش که آن کور و این کر است ! دیدی که آسمان کر و سرنوشت کور صدها هزار مرتبه از ما قوی تر است .


بشکست دلم کسی صدایش نشنید ، آری ، دل من بی صدا می شکند !


ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی ، تو بمان با دگران وای به حال دگران .


بودیم و کسی پاس نمی داشت هستیم ، باشد که نباشیم و بدانند که بودیم .


شب بود و شمع بود و من بودم و غم ، شب رفت و شمع سوخت و من ماندم و غم .