تبلیغات
اس ام اس های عاشقانه - اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه اس ام اس های عاشقانه

عكس و مدل لباس

اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه اس ام اس

عشق یعنی : چون خورشید تابیدن بر شب های دوست و چون برف ذوب شدن بر غم های دوست .


دراین دنیا نکردم من گناهی / فقط کردم به چشمانت نگاهی / اگر باشه نگاه من گناهی / مجازاتم بکن غیر از جدایی .

با چشمان تو مرا به الماس ستارگان آسمان نیازی نیست ، این را به آسمان بگو .

در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم شاه دلم دوستت دارم .

کلید قلب ، زندگی و روح من ، همه در دستان اوست ، او مالک آن است ، فقط باید کلید را بچرخاند و بگذارد تا با تمامی شور و عشقم او را در بر گیرم .

زندگی را بی عشق سپری کردن غم بزرگی است ، اما این تقریبا برابر است با غمی که زندگی را ترک کنی بدون اینکه به کسی که عاشقش هستی بگویی که دوستش داری .


در تو خود را گم می کنم ، بی تو خود را باز می یابم و دوباره به دنبال گم شدن .قسمتی از وجود تو در من رشد کرده و تو خواهی دید ، تو و من برای همیشه هرگز از هم جدا نخواهیم شد .


هر کدام از ما چون فرشته ای با یک بال است ، و تنها زمانی قادر به پرواز خواهیم بود که در آغوش هم باشیم .

لذت عشق زمانی که آن را نثار می کنی بیشتر از زمانی است که دریافتش می کنی ، پس بذار من عشقم را نثارت کنم .